พ่อแม่ที่ใช้สิทธิของพ่อแม่อันศักดิ์สิทธิ์มาสาปแช่งลูกด้วยความจงใจนี่แม่งเป็นคนยังไง. กำหนดไว้แล้วว่าอยากให้ลูกอกตัญญู ลืมตัวลืมพ่อแม่ เห็นแก่ตัว เนรคุณ เอาครอบครัวน้อยกว่านอกบ้าน. กำหนดไว้แล้วว่าลูกต้องเป็นคนดีน้อยกว่าตัว. อีลูกเลว. ใครจะมาเป็นลูกอันแสนประเสริฐสู้กูได้. บาปกรรม. บาปหนา. ปัญญาทึบ. สกปรกหยาบช้า. คิดได้ยังไง. เลว.

Comment

Comment:

Tweet